საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის გასვლითი სხდომა

22 დეკემბერი

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი 22 დეკემბერი, 2023 წელი 15.30სთ ქედის მუნიციპალიტეტის                საკრებულოს სხდომათა დარბაზი                                         ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მორიგი პლენარული სხდომა

21 დეკემბერი

21 დეკემბერი, 2023 წელი 12:00 სთ დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი 1. საკანონმდებლო პაკეტი (09-01-08/54, 26.10.2023წ.):ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“;ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბ ...

საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

21 დეკემბერი

21 დეკემბერი 2023 წელი 11:30 სთ ბიუროს სხდომათა ოთახი დღის წესრიგი   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობის მიმოხილვა. მომხსენებელი: საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2023 წლის 20 დეკემბრის №23 სხდომა

20 დეკემბერი

18:00 სთ დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის 21 დეკემბრის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა; 2. სხვადასხვა.

აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

13 დეკემბერი

დღის წესრიგი 13 დეკემბერი 2023 წელი 12:00 საათი    1. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრის“ ინფორმაციის მოსმენა სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამების მიმდინარეობისა და შესრულების შესახებ.    მომხსენებელი:  რაულ თავართქილაძე - ,,აგროსერვის ცენტრის&ld ...