აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სხდომა

18 ივლისი

18 ივლისი, 2024 წელი ერთობლივი სხდომის დასრულებისთანავე ბიუროს სხდომათა ოთახი დღის წესრიგი   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01 ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა და საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკით ...

18 ივლისი

18 ივლისი, 2024 წელი 11:00 სთ ბიუროს სხდომათა ოთახი დღის წესრიგი       აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№09-01-08/65, ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2024 წლის 15 ივლისის №9 სხდომა

15 ივლისი

17:00 საათი დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზემომხსენებელი: მარინე გვიანიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

27 ივნისი

დღის წესრიგი 27 ივნისი, 2024 წ. 11.00 საათი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი  მონაცემებისა და მიმართულებების  შესახებ  (2025 -2028 წლების) ინფორმაციის  განხილვა. მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა და აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტები ...

24 ივნისი

დღის  წესრიგი  24.06.2024 წ. 13:00 სთ.     1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ ინფორმაცია       მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე  –  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტების 2024 წლის ...

24 ივნისი

12:00 საათი დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი   1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ ინფორმაცია.     მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ...