ბიუჯეტის მაჩვენებლები და საპროგნოზო პარამეტრები გრაფიკული გამოსახულებით 

✦ II კვარტალი, 2022 წელი  

✦ I კვარტალი, 2022 წელი


♦ IV კვარტალი, 2021 წელი

✦ III კვარტალი, 2021 წელი

✦ II კვარტალი, 2021 წელი

✦ I კვარტალი, 2021 წელი


♦ IV კვარტალი, 2020 წელი

✦ III კვარტალი, 2020 წელი

✦ II კვარტალი, 2020 წელი

✦ I კვარტალი, 2020 წელი


✦ IV კვარტალი, 2019 წელი

✦ III კვარტალი, 2019 წელი

✦ II კვარტალი, 2019 წელი

✦ I კვარტალი, 2019 წელი

✦ უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტი


✦ IV კვარტალი, 2018 წელი

✦ III კვარტალი, 2018 წელი

✦ II კვარტალი, 2018 წელი

✦ I კვარტალი, 2018 წელი


✦ IV კვარტალი, 2017 წელი

✦ III კვარტალი, 2017 წელი

✦ II კვარტალი, 2017 წელი

✦ I კვარტალი, 2017 წელი


✦ IV კვარტალი, 2016 წელი

✦ III კვარტალი, 2016 წელი

✦ II კვარტალი, 2016 წელი

✦ I კვარტალი, 2016 წელი


✦ IV კვარტალი, 2015 წელი

✦ III კვარტალი, 2015 წელი

✦ II კვარტალი, 2015 წელი

✦ I კვარტალი, 2015 წელი


✦ IV კვარტალი, წლიური, 2014 წელი

✦ III კვარტალი, 2014 წელი