♦ ბიუჯეტის მაჩვენებლები და საპროგნოზო პარამეტრები გრაფიკული გამოსახულებით, I კვარტალი, 2024 წელი 

✦ I კვარტალი, 2024 წელი


 ბიუჯეტის მაჩვენებლები და საპროგნოზო პარამეტრები გრაფიკული გამოსახულებით, IV კვარტალი, 2023 წელი

♦ IV კვარტალი, 2023 წელი

♦ ბიუჯეტის მაჩვენებლები და საპროგნოზო პარამეტრები გრაფიკული გამოსახულებით, III კვარტალი, 2023 წელი 

✦ III კვარტალი, 2023 წელი

♦ ბიუჯეტის მაჩვენებლები და საპროგნოზო პარამეტრები გრაფიკული გამოსახულებით, II კვარტალი, 2023 წელი 

✦ II კვარტალი, 2023 წელი

♦ ბიუჯეტის მაჩვენებლები და საპროგნოზო პარამეტრები გრაფიკული გამოსახულებით, I კვარტალი, 2023 წელი 

✦ I კვარტალი, 2023 წელი


 ბიუჯეტის მაჩვენებლები და საპროგნოზო პარამეტრები გრაფიკული გამოსახულებით, IV კვარტალი, 2022 წელი

♦ IV კვარტალი, 2022 წელი

 ბიუჯეტის მაჩვენებლები და საპროგნოზო პარამეტრები გრაფიკული გამოსახულებით, III კვარტალი, 2022 წელი

✦ III კვარტალი, 2022 წელი  

 ბიუჯეტის მაჩვენებლები და საპროგნოზო პარამეტრები გრაფიკული გამოსახულებით, II კვარტალი, 2022 წელი 

✦ II კვარტალი, 2022 წელი  

✦ I კვარტალი, 2022 წელი


♦ IV კვარტალი, 2021 წელი

✦ III კვარტალი, 2021 წელი

✦ II კვარტალი, 2021 წელი

✦ I კვარტალი, 2021 წელი


♦ IV კვარტალი, 2020 წელი

✦ III კვარტალი, 2020 წელი

✦ II კვარტალი, 2020 წელი

✦ I კვარტალი, 2020 წელი


✦ IV კვარტალი, 2019 წელი

✦ III კვარტალი, 2019 წელი

✦ II კვარტალი, 2019 წელი

✦ I კვარტალი, 2019 წელი

✦ უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის ბიუჯეტი


✦ IV კვარტალი, 2018 წელი

✦ III კვარტალი, 2018 წელი

✦ II კვარტალი, 2018 წელი

✦ I კვარტალი, 2018 წელი


✦ IV კვარტალი, 2017 წელი

✦ III კვარტალი, 2017 წელი

✦ II კვარტალი, 2017 წელი

✦ I კვარტალი, 2017 წელი


✦ IV კვარტალი, 2016 წელი

✦ III კვარტალი, 2016 წელი

✦ II კვარტალი, 2016 წელი

✦ I კვარტალი, 2016 წელი


✦ IV კვარტალი, 2015 წელი

✦ III კვარტალი, 2015 წელი

✦ II კვარტალი, 2015 წელი

✦ I კვარტალი, 2015 წელი


✦ IV კვარტალი, წლიური, 2014 წელი

✦ III კვარტალი, 2014 წელი