კომიტეტის თავმჯდომარე:

მარინე გვიანიძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება"


კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე:


კომიტეტის წევრები:

 ტიტე აროშიძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება"

 ლაშა სირაბიძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება"

 ილია ვერძაძე - ფრაქცია "ქართული ოცნება"

გია აბულაძე - ფრაქცია" ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა"

გიორგი კირთაძე - უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი წევრი      

       • კომიტეტის 2024 წლის სამოქმედო გეგმა

       • კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა

      • კომიტეტის 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმა

• კომიტეტის დებულება• კომიტეტის აპარატი
• კომიტეტის აპარატის დებულება


 კომიტეტის ანგარიშები:

• ანგარიში - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის მიერ 2023 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ 

• ანგარიში - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2021--31.12.2022

• ანგარიში - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2020-31.08.2021

• ანგარიში - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2019-31.08.2020

• ანგარიში - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2018-31.08.2019

• ანგარიში - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ - 01.09.2017-31.08.2018

• ანგარიში - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2016 წლის 28 ნოემბრიდან 2017 წლის 31 აგვისტოს პერიოდისათვის

• ანგარიში - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2015 წლის სექტემბრიდან 2016 წლის 31 აგვისტოს პერიოდისათვის

• ანგარიში - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2014 წლის სექტემბრიდან 2015 წლის 31 აგვისტოს პერიოდისათვის

• ანგარიში - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ, 2013 წლის 31 აგვისტოდან 2014 წლის 31 აგვისტოს პერიოდისათვის

განცხადებები