✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - I კვარტალი, 2024 წელი 


✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - IV კვარტალი, 2023 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - III კვარტალი, 2023 წელი 

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - II კვარტალი, 2023 წელი 

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - I კვარტალი, 2023 წელი 


✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - IV კვარტალი, 2022 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - III კვარტალი, 2022 წელი 

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - II კვარტალი, 2022 წელი 

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - I კვარტალი, 2022 წელი 


✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - IV კვარტალი, 2021 წელი 

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - III კვარტალი, 2021 წელი 

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - II კვარტალი, 2021 წელი 

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - I კვარტალი, 2021 წელი 


✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - დეკემბერი, 2020 წელი 

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - სექტემბერი, 2020 წელი 

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 01.07. 2020 წელი 

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2020 წელი 


✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - დეკემბერი, 2019 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 01.10.2019 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 15.07. 2019 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 01.04. 2019 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2019 წელი


✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - დეკემბერი, 2018 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - სექტემბერი, 2018 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - ივლისი, 2018 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2018 წელი


✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - დეკემბერი, 2017 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - ოქტომბერი, 2017 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - ივლისი, 2017 წელი

✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2017 წელი


✦ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - (2016 წელი)

✦ 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - (სექტემბერი, 2016 წელი)

✦ 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - (ივლისი, 2016 წელი)

✦ 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - (I კვარტალი, 2016 წელი)


✦ 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - (სექტემბერი, 2015 წელი)

✦ 2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - (კორექტირებულია 2015 წლის 9 ივნის)


✦ შესყიდვების წლიური გეგმა 08.12.2014

✦ შესყიდვების წლიური გეგმა 29.09.2014