დავით გაბაიძე მაჭახელას ხეობაში, საქართველოს პარლამენტისა და უმაღლესი საბჭოს დარგობრივი კომიტეტებისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ე ...

24.06.2023

  „საამაყოა, რომ მაჭახელას დაცული ლანდშაფტის შექმნაში, აჭარის უმაღლესმა საბჭომ, საქართველოს პარლამენტის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან აქტიური თანამშრომლობით, თავისი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. ჩვენს მიერ ინიცირებულმა კანონებმა, ისტორიულ ხეობასა და მის მცხოვრებლებს, ახალი პ ...