სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანგარიში

23.12.2022

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დეპარტამენტების თანამშრომლები დააჯილდოვა.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი