ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტების სამუშაო შეხვედრა

13.10.2022

 შშმ პირთათვის გარემოს ხელმისაწვდომობის შესწავლის თაობაზე - თემატური მოკვლევის ფარგლებში, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის  დაცვისა  და  სოციალურ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტების  სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.  შეხვედრაზე, თემატური მოკვლევის ჯგ ...

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტების სამუშაო შეხვედრა

13.10.2022

      დღის წესრიგი 12:00 სთ              აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ზეპირი მოსმენა - თემატური მოკვლევის - შშმ პირთათვის გარემოს ხელმისაწვდომობის შესწავლის თაობაზე