13 ოქტომბერი

      დღის წესრიგი

12:00 სთ

             აჭარის ავტონომიური  რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო


ზეპირი მოსმენა - თემატური მოკვლევის - შშმ პირთათვის გარემოს ხელმისაწვდომობის შესწავლის თაობაზე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი