ბიუროს სხდომა

26.09.2022

  აჭარის  უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებში რეგლამენტის პროექტის - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ განხილვის პროცედურები იწყება. საკითხი საკანონმდებლო ორგანოს ბიუროს სხდომაზე უმაღლესი საბჭოს წევრმა - დავით გაბაიძემ წარმოადგინა. გ ...

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის განკარგულება #4 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე პლენარული სხდომის მოწვევის შესახებ

26.09.2022

ქალაქი ბათუმი                    26 სექტემბერი, 2022 წელი   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 68-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, მოწვეულ იქ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს 2022 წლის 26 სექტემბრის №15 სხდომა

26.09.2022

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი17:00სთ 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/33, 22.09.2022);     მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი