უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივები საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით განიხილა

14.12.2021

 აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის დავით გაბაიძის მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო პაკეტი - ,,სახელმწიფო ბაჟის”, ,,სახელმწიფო ქონების” და ,,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ” კანონებში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომა ...

განცხადებები