14 დეკემბერი

 აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის დავით გაბაიძის მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო პაკეტი - ,,სახელმწიფო ბაჟის”, ,,სახელმწიფო ქონების” და ,,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ” კანონებში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მესამე მოსმენით განიხილეს.

 ცვლილებების მიზანია აჭარის კონსტიტუციის ახალი რედაქციისა და საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა.

 პარლამენტმა მხარი დაუჭირა უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივებს.