აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა

04 მაისი

დღის წესრიგი  07.05.2018წ.       11:00სთ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვა                       & ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის სხდომა

02 მაისი

დ ღ ი  ს            წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი 03.05.2018წ.      15:00სთ.        1.აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვა. ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

02 მაისი

დღის წესრიგი 03.05.2018წ.   14:30სთ.     აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს 2017 წლის საქმიანობის ანგარიშის განხილვის პროცედურის განსაზღვრის შესახებ     მომხსენებელი: საკონსტიტ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიების ერთობლ ...

02 მაისი

დღის წესრიგი 03.05.2018წ.       14:00სთ.           აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.            ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა     & ...

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი