აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომისიების ერთობლ ...

27 აპრილი

დღის წესრიგი  30.04.2018       11:00სთ.      აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.       ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა      მომხსენებელი: აჭარის ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 2018 წლის 17 აპრილის სხდომა

16 აპრილი

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი     14:00სთ.           1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2017 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მოსმენა.                  მომხსენებელი:  რამაზ ბოლქ ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის სხდომა

10 აპრილი

დღის წესრიგი 13 აპრილი 2018 წელი                12:00 სთ        აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი – „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ&ld ...