შეთანხმებები და მემორანდუმები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსა და ბრანდენბურგის ლანდტაგს შორის გაფორმებული ორწლიანი სამუშაო გეგმა - 06 დეკემბერი, 2018 წელი

 ოდესის რეგიონულ საბჭოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი - 06 სექტემბერი, 2018 წელი 

 საქართველოს პარლამენტის აპარატსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი - 14 ივნისი, 2018 წელი

 განაცხადი ქვემო სილეზიის სავოევოდოს საბჭოსა (სეიმიკი) და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს   ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ, 2017

  მემორანდუმი - უმაღლეს საბჭოსა და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრს შორის, 2016 წელი 

 შეთანხმება - ტერნოპოლის საოლქო საბჭოსა და უმაღლეს საბჭოს შორის, 2014 წელი

 მემორანდუმი - უმაღლეს საბჭოსა და ა(ა)იპ “მწვანე ჯგუფს“ შორის, 2014 წელი

 მემორანდუმი - უმაღლეს საბჭოსა და ა(ა)იპ
“ახალგაზრდულ უმაღლეს საბჭოს შორის“, 2014 წელი

 მემორანდუმი - ბრანდერბურგის მიწის პარლამენტსა და უმაღლეს საბჭოს შორის, 2013 წელი