გაბაიძე დავით

"ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო"

არჩევის ფორმა: პროპორციული წესით, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“

დაბადების თარიღი: 10 აგვისტო, 1980

ტელეფონი: (0322) 28 54 00

ელფოსტა: davitgabaidze@gmail.com

განათლება

2018 წლიდან დღემდე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტი
1997-2002 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა

მიმდინარე საქმიანობა უმაღლეს საბჭოში:
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მე-5 მოწვევის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე
 • უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს თავმჯდომარე
 • ფრაქცია "ქართული ოცნების" წევრი
პოლიტიკური კარიერა და სამუშაო გამოცდილება: 
 • 2022-დღემდე - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, პროფესორი
 • 2016-2020 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მე-4 მოწვევის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე
 • 04.2014-2016 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი
 • 03.2013-04.2014 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
 • 12.2012-03.2013 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი
 • 05.2012-04.2014 - შპს ,,მომავლის სახლი“, იურისტი
 • 08.2010-12.2012 - შპს ,,გაბაიძე და პარტნიორები“; პარტნიორი, ადვოკატი
 • 2002-2012 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი
 • 11.2007- 12.2012 - დავით გაბაიძის საადვოკატო ბიურო, ადვოკატი
 • 03.2011-04.2012 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული კლინიკის კოორდინატორი
 • 2009-2011 - შპს ,,გიგერო“, იურისტი
 • 2007–2009 - ერთობლივი საქმიანობის – ბინათმშენებლობის ამხანაგობა ,,გორგასალი74“, იურისტი
 • 05. 2006 –11.2007 - აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მთ. სპეციალისტი
 • 2005–2006 - სსიპ „ბათუმის ზღვისპირა პარკის“ იურიდიული განყოფილების უფროსი
 • 2004–2005 - შპს ,,ნორმა“, ადვოკატი
 • 2002-2004 - ხულოს რაიონული საკრებულოს წევრი
 • 2002-2004 - ბათუმის უმაღლესი საფინანსო სკოლა, უფროსი მასწავლებელი

დამატებითი ინფორმაცია: 

 • 2018–2019 წწ. -„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონის პროექტის საჯარო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარე
 • 2016–2017 წწ. - საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი
 • 2015-დან - დღემდე - ევროპის რეგიონთა ასამბლეის რეგიონალური ექსპერტი
 • 2005-2016 - სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია“ დამფუძნებელი, წევრი
 • 2012- სსიპ ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“ მედიაციის ცენტრის მედიატორი
 • 2011-2012 - შპს ,,ბათუმის მუდმივმოქმედი არბიტრაჟი”, არბიტრი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:

 • ,,საჯარო მმართველობის ორგანიზაციული მოწყობა“ - გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი - 2009 წ.
 • ,,ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შეცვლა და გაუქმება" - სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, თბ., 2011 წ.
 • ,,საარჩევნო რეფორმა - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების მოკლე მიმოხილვა", აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საარჩევნო ჟურნალი - ,,არჩევნები და დემოკრატია", N2. ბათუმი, 2020 წ.
 • ,,მადეირის ავტონომიური რეგიონის სტატუსი (ზოგადი მიმოხილვა)", აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის საარჩევნო ჟურნალი - ,,არჩევნები და დემოკრატია", N8. ბათუმი, 2022 წ. 
საკვალიფიკაციო გამოცდები: 
 • მარტი, 2013 - მოსამართლეობისსაკვალიფიკაციო გამოცდა - სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალობით ნოემბერი,
 • 2005 - მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა - საერთო სპეციალიზაციით სექტემბერი,
 • 2004 - ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა - საერთო სპეციალიზაციით

ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს

ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი

Facebook ⇓
https://www.facebook.com/tavmjdomare 

Twitter ⇓
https://twitter.com/davit_gabaidze