უმაღლესი საბჭოს სტრატეგია 2021-2024


    უმაღლესი საბჭოს მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის კონცეფცია


 ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა (სტრატეგია /სამოქმედო გეგმა /ENG)


   საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა     ( სტრატეგია / სამოქმედო გეგმა / ENG)


   ვებგვერდის მისაწვდომობის კონცეფცია 


  შენობის მისაწვდომობის კონცეფცია 


   აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა


   ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა 


    განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა


   საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო


   საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა


   ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა


საინფორმაციო ვიდეორგოლები

 ♦ ჩართულობის ცენტრი - მიიღე ყველა სერვისი ერთ სივრცეში


 ♦ პეტიცია - გაეცანი როგორ წარადგინო პეტიცია უმაღლეს საბჭოში