✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2024 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2023 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2023 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2023 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2023 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2023 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2022 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2022 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2022 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2022 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2022 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2021 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2021 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2021 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2021 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2021 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2020 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2020

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2020

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2020 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2019 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2019 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2018 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2018 წელი


✦ საწვავის ხარჯი - 2017 წელი

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2017

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2017


✦ საწვავის ხარჯი - წლიური, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2016

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2016


✦ საწვავის ხარჯი - წლიური, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - II კვარტალი, 2015

✦ საწვავის ხარჯი - I კვარტალი, 2015


✦ საწვავის ხარჯი - წლიური, 2014

✦ საწვავის ხარჯი - IV კვარტალი, 2014

✦ საწვავის ხარჯი - III კვარტალი, 2014