20 ივნისი

20 ივნისი,  2024 წელი

12:00 სთ 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.

მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი

თანამომხსენებელი: მარინე გვიანიძე - უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

თანამომხსენებელი: კახაბერ კირტავა -  აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში

 

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/59, 21.02.2024წ.).

გამარტივებული წესით განხილვა

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

 

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (09-01-08/63, 13.06.2024, იურ. კომიტეტი).

გამარტივებული წესით განხილვა

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი -  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

პრეს-რელიზი