20 ივნისი

11:45 სთ.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (09-01-08/63, 13.06.2024, იურ. კომიტეტი).

   მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი -  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „ავტონომიური რესპუბლიკის მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და მათი მართვის შესახებ“ (09-01-08/55, 26.10.2023წ).

(II მოსმენა, განხილვის ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე)

    მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი -  საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (09-01-08/53, 25.10.2023წ.).

   (განხილვის ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე)

   მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე _  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2024 წლის 20 ივნისის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა.

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი