23 მაისი

დღის წესრიგი

23 მაისი, 2024 წელი

12.00 სთ.


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.

    მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                              ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა;

    მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და

                              ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

    მომხსენებელი: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                             კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ“.

    მომხსენებელი: საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა

                            კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე

მიბმული ფაილები