16 მაისი

16 მაისი, 2024 წელი
12:00 სთ


დღის წესრიგი

(პროექტი)


1. მინისტრის საათი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წევრის,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის,მაია ხაჯიშვილის მოხსენება სამინისტროს საქმიანობის შესახებ.


2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის ანგარიში 2023 წლის საქმიანობის შესახებ.
    მომხსენებელი: ფრიდონ ფუტკარაძე - აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები