16 მაისი

11:30 სთ.
დღის წესრიგი


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში;
მომხსენებელი: მარინე გვიანიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე


2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2024 წლის 16 მაისის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა.


3. სხვადასხვა.

მიბმული ფაილები