15 მაისი

დღის წესრიგი

12:10 სთ.

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მოსმენა.
       მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი
       თანამომხსენებელი: ნინო ნიჟარაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი


2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის მოსმენა.
      მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე - ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი
     თანამომხსენებელი: ნინო ნიჟარაძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი