15 მაისი

15 მაისი, 2024 წელი
14:00 სთ
ბიუროს სხდომათა ოთახი

დღის წესრიგი


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.
ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი