02 აპრილი

დღის წესრიგი
02.04.2024 წელი
12.00 სთ.      აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/59 21.02.2024 წ).
     მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრები -

                                                დავით გაბაიძე, ვლადიმერ მგალობლიშვილი

მიბმული ფაილები