22 დეკემბერი

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

22 დეკემბერი, 2023 წელი

15.30სთ

ქედის მუნიციპალიტეტის

               საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

                                                                                                                                                                                      

  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება  აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციის მოსმენა „საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა“ პროგრამის ფარგლებში 2023 წლის პირველი იანვრიდან დღემდე  შესრულებული პროექტების შესახებ.

 

მომხსენებელი:  აჭარის  საავტომობილო გზების დეპარტამენტის   თავმჯდომარე - მამუკა თურმანიძე

მიბმული ფაილები