20 დეკემბერი

18:00 სთ


დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის 21 დეკემბრის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა;

2. სხვადასხვა.

მიბმული ფაილები