13 დეკემბერი

  აჭარის უმაღლესი საბჭოს აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა  კომიტეტში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრის“ ხელმძღვანელს მოუსმინეს - რაულ თავართქილაძე, კანონმდებლების წინაშე, მიზნობრივი პროგრამების მიმდინარეობისა და შესრულების შესახებ ინფორმაციით წარსდგა.

 მომხსენებლის განცხადებით, ცენტრის ბიუჯეტი 6 მილიონ ლარს აჭარბებს და  7 პროგრამაზეა გაწერილი. აგრარული სფეროს განვითარებას ხელს უწყობს რიგი საგრანტო პროგრამებიც, რომელთა ჯამური ბიუჯეტი მილიონ ლარზე მეტია.

 მეციტრუსეობის, მეფუტკრეობის, მეცხოველეობის განვითარების, სარწყავ-სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო, მოვლა-შენახვის, ფერმერთათვის ხვნა-თესვის ხელშემწყობი და სხვა პროგრამების ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებზე სრული ინფორმაციის წარდგენის პარალელურად, მომხსენებელმა უპასუხა კანონმდებელთა შეკითხვებს.

  „ჩვენთვის, როგორც მცირემიწიანი ქვეყნისთვის, აგრარული სფეროს განვითარება-ხელშეწყობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ვფიქრობ, ამ მიმართულებით წელს არაერთი გამოწვევაა დაძლეული“,- აღნიშნა დარგობრივი კომიტეტის თავმჯდომარემ, ფრიდონ ფუტკარაძემ.

  კომიტეტმა წარმოდგენილი ინფორმაცია ცნობად მიიღო.

  

 

განცხადებები

პრეს-რელიზი