27 ნოემბერი

დღის  წესრიგი

27 ნოემბერი, 2023 წელი  

14:00 საათი 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  კანონის  პროექტი - ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

                               

მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები