30 ოქტომბერი

30 ოქტომბერი, 2023 წელი

12:00 სთ

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი


   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩეულ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა - მეურვეთა კანდიდატურების საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენის შესახებ.

მიბმული ფაილები