12 ოქტომბერი

დღის წესრიგი

           12.10.2023 წ.          

11:00 სთ.

 

ახალგაზრდობის  რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაცია წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის შესახებ

მომხსენებელი: თაკო გაბაიძე - ახალგაზრდობის  რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელი

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი