12 სექტემბერი

დღის  წესრიგი

12 სექტემბერი, 2023 წელი 

11:00 სთ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

      აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.               

      მომხსენებელი:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი -  ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები