13 სექტემბერი

დღის წესრიგი

13.09.2023 წ. 

11:00 სთ.

 

1. ინფორმაცია სსიპ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: ზაურ ახვლედიანი –  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის  მინისტრის მოადგილე

 

2. თემატური მოკვლევის დაწყების თაობაზე - მოსწავლეთა მასობრივ სპორტში ჩართულობის შესახებ მუნიციპალიტეტებში არსებული მდგომარეობის შესწავლა

მომხსენებელი: დავით ბაციკაძე –  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი