08 სექტემბერი

8 სექტემბერი, 2023 წელი 

15:00 სთ.

ბიუროს სხდომათა ოთახი

 

 დღის  წესრიგი

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ორი კვარტლის შესრულების მიმოხილვა.

ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები