05 სექტემბერი

                                               5 სექტემბერი, 2023 წელი

                                      12:00 სთ.


                                             დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი


 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/51, 10.08.2023); გამარტივებული წესით განხილვა


 მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი


 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/52, 10.08.2023); გამარტივებული წესით განხილვა

 მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

მიბმული ფაილები

განცხადებები