17 აგვისტო

12:00 სთ.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის პროექტი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (09-01-08/51, 10.08.2023).

მომხსენებელი: ვლადიმერ მგალობლიშვილი -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (09-01-08/52, 10.08.2023);

მომხსენებელი: დავით გაბაიძე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის ბიუჯეტის დეტალურ განწერაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მიბმული ფაილები