• თარიღი: 12.06.2023
  • ინიციატორი:

    ავტ/ინიც: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი - მარინე გვიანიძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი