23 ივნისი

დღის წესრიგი

ბიუროს სხდომათა ოთახი 

23.06.2023 წელი

17:00 სთ.

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და უწყებების ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების შესახებ - დოკუმენტის განხილვა

 

მომხსენებელი: ჯაბა ფუტკარაძე  –  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრი  

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი