21 ივნისი

დღის წესრიგი

 21 ივნისი, 2023 წელი

12:00 საათი

სხდომათა დარბაზი

                                

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის, 2022 წლის საქმიანობის ანგარიში და ინფორმაცია, მიმდინარე წელს, აჭარაში ტურისტული სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით.

        მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის

                                                                                              თავმჯდომარე - თინათინ ზოიძე    

     

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის შესახებ.

 

       მომხსენებელი: უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის

                                                                                            თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე    

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი