15 ივნისი

15 ივნისი,  2023 წელი 

14:00 სთ 

დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: თორნიკე რიჟვაძე -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი