14 ივნისი

 

14 ივნისი, 2023 წელი

17:00 სთ.

ბიუროს სხდომათა ოთახი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის 15 ივნისის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა.

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი