13 ივნისი

13 ივნისი, 2023 წელი

11:00  საათი

დ ღ ი  ს     წ  ე  ს  რ  ი  გ  ი

1. პეტიცია -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი მუნიციპალიტეტების  ტერიტორიაზე  არსებული საზაფხულო  იალაღებისთვის დამატებითი სასწრაფო-სამედიცინო მანქანების  შეძენისა  და  ზაფხულობით  იალაღებზე მცხოვრები  მოსახლეობის  პერიოდული  უფასო  სამედიცინო  კვლევების  ჩატარების  შესახებ“  (№09-01-08/39,  12.2022წ.  პეტიციის   ავტორი:  ნესტან  ანანიძე)

  მომხსენებელი: ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა

                     კომიტეტის თავმჯდომარე  - ილია ვერძაძე

 

2. პეტიცია -,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში არაფორმალური განათლების მულტიფუნქციური ცენტრების  ამოქმედებისა და ადგილობრივი  მოსახლეობისათვის დამატებითი  სოციალური  სივრცეების  შექმნის შესახებ“  (№09-01-08/40,  01.2023წ.  პეტიციის   ავტორი:  გვანცა  ვარშანიძე)

მომხსენებელი: ჯანმრთელობის   დაცვისა  და სოციალურ საკითხთა

                    კომიტეტის თავმჯდომარე  - ილია ვერძაძე

 

3. პეტიცია - ,,პიროტექნიკის თავისუფალი  წვდომის  აკრძალვისა  და ხარისხზე  მკაცრი კონტროლის დაწესების შესახებ“ (09-02-13-გ/1069, 26.12.2022წ. ავტორი, -ინგა  გეგეშიძე)

მომხსენებელი:  ჯანმრთელობის   დაცვისა  და სოციალურ საკითხთა

                     კომიტეტის თავმჯდომარე  - ილია ვერძაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი