09 ივნისი

დღის წესრიგი

 9 ივნისი, 2023 წელი

12:00 საათი

                                

       სსიპ ,,ბათუმის ბულვარის“ 2022 წლის საქმიანობის ანგარიშისა და მიმდინარე წელს,  ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, გაწეული სამუშაოების შესახებ ინფორმაციის მოსმენა.

 

        მომხსენებელი:   ,,ბათუმის ბულვარის“  დირექტორის  მოვალეობის შემსრულებელი - ლაშა მიქელაძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი