06 ივნისი

   აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე - ცოტნე ანანიძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს შეხვდა.

    უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის, კანონშემოქმედების ძირითადი პრინციპების, სტრუქტურის გაცნობის შემდეგ, ცოტნე ანანიძემ ახალგაზრდებთან კომიტეტის საქმიანობაზე, სასჯელაღსრულების დაწესებულებებთან კანონმდებლების ურთიერთობის სპეციფიკაზე, ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაციის, შშმ პირთა უფლებებისა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ ისაუბრა. 

    შეხვედრაზე, რომელიც კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა, ყურადღება გამახვილდა პენიტენციალურ სისტემაში განხორციელებულ რეფორმაზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, ამ მიმართულებით საერთაშორისო გამოცდილებაზე, სახალხო დამცველის, ასევე, სხვა ინსტიტუტების  ჩართულობის მექანიზმებსა და ბერკეტებზე.

        

   

     

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი