30 მაისი

30.05.2023 წ.

11:00 სთ.

 

ინფორმაცია სს(ი)პ „აჭარის მუზეუმის“ მიერ წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობისა და სამუზეუმო საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით გაწეული ღონისძიებების შესახებ.

 

მომხსენებელი: სს(ი)პ „აჭარის მუზეუმის“ დირექტორი - თეონა ზოიძე

მიბმული ფაილები

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი