16 მაისი

16 მაისი, 2023 წელი

16:00 სთ.
ბიუროს სხდომათა ოთახი


დღის წესრიგი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.
ინიციატორი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
მომხსენებელი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი - ჯაბა ფუტკარაძე

მიბმული ფაილები