15 მარტი

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი


12:00სთ


1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2023 წლის 16 მარტის მორიგი პლენარული სხდომის დღის წესრიგის პროექტის განსაზღვრა;

მიბმული ფაილები