14 მარტი

  კანონის პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილების შესახებ“, შენიშვნების გათვალისწინებით, მომზადებულია პლენარულ სხდომაზე მეორე მოსმენით განხილვისათვის. შესაბამისი გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღეს უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, რომელსაც ამავე კომიტეტის თავმჯდომარე - მარინე გვიანიძე უძღვებოდა.

  კომიტეტის წევრებმა ერთხმად დაამტკიცეს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა, ასევე

  განიხილეს ამავე კომიტეტის საქმიანობის ანგარიში (01.09.2021- 31.12.2022წწ). კანონმდებლებმა ორივე საკითხზე რეგლამენტით გათვალისწინებული შემდგომი პროცედურების გაგრძელებას მხარი დაუჭირეს.

  დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამივე საკითხი, სხდომაზე, ამავე კომიტეტის თავმჯდომარემ - მარინე გვიანიძემ წარმოადგინა.

განცხადებები

დღის წესრიგი

პრეს-რელიზი